/ Nyheder / Om at kaste sig ud i et praktikforløb

Om at kaste sig ud i et praktikforløb

For første gang har en praktikant inden for ejendomsadministration sin faste gang sammen med Haugaard Braads øvrige ejendomsadministratorer. Huset har talt med administrationschef Martin Hedegaard og praktikant Chris Jensen.

Af

Foto: Svend Christensen, Fotograferne Nibe.

I sensommeren 2017 oprettede Martin Hedegaard, som er administrationschef i advokat- og ejendomsadministrationsvirksomheden Haugaard Braad, for første gang et praktikopslag til hjemmesiden
www.ejendomsadministrator.dk.

Her søgte virksomheden en praktikant til den nye selvstændige afdeling for ejendomsadministration,som før hørte ind under Haugaard Braads advokatvirksomhed.

”Jeg var slet ikke i tvivl om, at vi skulle ansætte en praktikant, da vi fik mulighed for det her i afdelingen. Jeg har før arbejdet sammen med praktikanter inden for ejendomsadministration, og i mine øjne er de en stor gevinst. De tager nysgerrigt imod de forskellige arbejdsopgaver, og så er de ikke bange for at lære noget nyt eller give sig i kast med it-systemerne”, fortæller Martin Hedegaard om motivationen for at ansætte en praktikant for første gang.

I januar 2018 begyndte 28-årige Chris Jensen i tre måneders praktik i Haugaard Braads afdeling for ejendomsadministration som led i sin uddannelse som finansøkonom på University College Nordjylland. Han er en del af afdelingen med tre fastansatte ejendomsadministratorer.

Betænkeligheder ved timingen

”Årets start er kendetegnet som travl i vores branche med afstemning af kundernes regnskaber. Og derfor var det vigtigt at få afklaret, om vi havde ressourcerne til at kaste os ud i det på det tidspunkt, eller om vi skulle vente til efteråret. For os var det essentielt for det gensidigt gode samarbejde, at vi havde en læringsplan klar for forløbet og samtidig havde ressourcerne til at lære praktikanten ordentligt op og løbende sidde med, når opgaverne skulle løses”, forklarer Martin Hedegaard.

Chris Jensen mærkede dog ikke, at virksomheden ikke var vant til at have praktikanter.

”Opstarten har været god og fyldt med læring. Det skyldes nok også, at der var lagt en plan for forløbet, som bliver brugt og fulgt, men som også tilpasses dagligdagen. Jeg vidste allerede inden praktikkens start, at den første tid var travl. Det gør egentlig ikke så meget, for det er jo også vores virkelighed, når vi er færdiguddannede”, forklarer Chris Jensen.

Haugaard Braad administrerer både investeringsejendomme, udlejningsejendomme, ejerforeninger og erhvervsejendomme for private investorer primært i Aalborg.

Forarbejdet blev sat i gang tidligt

Betænkelighederne blev undermineret af, at Martin Hedegaard selv er uddannet finansøkonom og selv har været praktikant i ejendomsadministration. Derudover har han ti års erfaring fra ejendomsforvalteren DEAS. Tilsammen gav det en solid ballast til at starte et praktikforløb op i afdelingen. Andre forberedelser begyndte også, allerede inden Chris Jensen satte sig i kontorstolen på virksomhedens kontor, der har udsigt til Nørresundbys havnefront og Aalborgs knejsende tagtoppe.

”Vi skrev løbende arbejdsopgaver ind i et Word-dokument, som Chris kunne kaste sig over, når han startede. På den måde er der altid relevante arbejdsopgaver, så han ikke bare ender med at åbne breve, og så han får nogle gode oplevelser med at løse forskellige opgaver selvstændigt”, fortæller Martin Hedegaard og fortsætter:

”Vores overvejelser om, hvorvidt tidspunktet nu også var det rette dengang, førte til, at vi fik afstemt vores forventninger i forhold til at have en praktikant. Afdelingen er i dag meget afklaret med, at det forpligter at ansætte en praktikant, og at det er vores fælles ansvar, at vedkommende får en god start, nogle spændende arbejdsopgaver og et lærerigt forløb her hos os”.

Ressourcerne er godt givet ud

Han mener, at ressourcerne, der bruges på praktikanten, er rigtig godt givet ud. Det bør ikke afskrække andre virksomheder, hvis de overvejer at ansætte en praktikant for første gang.

”Selvom det er nyt, så er det altså bare med at kaste sig ud i det. Hvis man laver en plan for praktikforløbet og i øvrigt indstiller sig på, at det kræver ekstra ressourcer i starten med oplæring, så vil man opleve, at et er rigtig godt givet ud, når praktikanten først er kommet i gang og sagtens kan løse opgaverne selvstændigt. Og så giver det liv på kontoret, at der kommer et ungt menneske med masser af mod på branchen”, pointerer Martin Hedegaard.

Han fortæller, at Haugaard Braad har bestemt sig for at ansætte en praktikant igen.