/ Nyheder / På jagt efter en andelsbolig? 10 ting du skal huske, før du skriver under

På jagt efter en andelsbolig? 10 ting du skal huske, før du skriver under

Se dig godt for, før du investerer i en andelsbolig. EjendomDanmark giver dig her 10 gode råd, som du ikke må glemme, når du køber andelsbolig.

Af

EjendomDanmark har her samlet 10 gode råd til dig, der overvejer at købe en andelsbolig. Foto: BackyardProduction, iStock

Måske har dagene i de gamle, samme rammer fået flyttedrømmene til at blomstre? Måske er det en gammel drøm, der stadig spirer?

Selvom andelsboligerne har været i både positivt og negativt fokus det seneste år, kæmper køberne stadig om at få fat i de attraktive boliger. Men andelsboliger adskiller sig på mange måder fra ejerboligmarkedet, og derfor er det vigtigt, at du som køber er klædt på, før, under og efter du skriver under på overdragelsesaftalen:

”Lad ikke frygten for at miste andelsboligen presse dig til at skrive under, før du har modtaget og læst alle dokumenter. Vi hører om eksempler, hvor der bliver skrevet under for hurtigt, og det kan kun frarådes,” siger juridisk konsulent Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Selvom det går stærkt, kan det nemlig være risikabelt at være forjaget. Derfor har EjendomDanmark samlet en række gode råd til dig, der skal købe en andelsbolig.

Læs vejledning om prisfastsættelse her

Kom på kursus

10 råd til dig, der skal købe andelsbolig: 

 1. Er andelsbolig det rette valg? 
  Når du køber en andelsbolig, bliver du medejer af en andelsboligforening. Du får en eksklusiv brugsret til den pågældende lejlighed, men du ejer den reelt ikke. Andelsboligforeningen fungerer som et demokrati, hvor beslutninger træffes af flertallet, og hvor man er bundet af de regler, der fremgår af andelsboligforeningens vedtægter. Det skal man være indstillet på.
 2. Køb ikke over maksimalprisen
  Maksimalprisen er udelukkende et loft for, hvad boligen maksimalt må sælges til ifølge reglerne – men den kan også koste mindre. Du kan som køber kræve en eventuel overpris tilbagebetalt, hvis du har betalt mere for andelsboligen, end hvad der er lovligt som følge af reglerne om maksimalpris.
 3. Køb af løsøre kan fortrydes
  Nogle føler sig forpligtet til at købe sælgers løsøre for at få lov til at købe andelsboligen. Det sker ofte, hvis flere er interesseret i den samme bolig. Er du nødt til at købe løsøret for at få lov til at købe andelsboligen af sælger, har du faktisk mulighed for at fortryde købet bagefter –  så længe du gør det hurtigt og inden overtagelsesdagen.
 4. Læs de seneste generalforsamlingsreferater
  Få referatet fra den seneste generalforsamling. I det skal der stå, om der er vedtaget kommende vedligeholdelsesprojekter, der kan give en stigning i boligydelsen.
 5. Er der en vedligeholdelsesplan?
  Planen vil typisk indeholde forslag til vedligeholdelse – for eksempel renovering af trapper eller udskiftning af faldstammer, tag og vinduer. Planen giver et overblik over ejendommens tilstand og kommende udgifter.
 6. Tjek nøgleoplysningsskemaet
  Nøgleoplysningsskemaet for foreningen viser, om foreningen har servitutter, der fastfryser andelsværdien på et bestemt niveau. Gennemgå nøgleoplysningsskemaet og kig på boligafgiften, andelsværdien og friværdien. Boligafgiften har betydning for, hvad du kommer til at betale hver måned for at bo i andelsboligen.
  Andelsværdien er prisen, som boligen højest må sælges for plus individuelle forbedringer.
  Andelsboligforeningens friværdi viser, hvor stor en del af foreningens værdi, der er belånt – og dermed hvor stor en gæld foreningen har. Det kan give et godt indblik i, hvor godt foreningen er rustet til uforudsete udgifter.
 7. Tjek årsregnskabet
  Få seneste årsregnskab fra sælger og undersøg, hvordan foreningens økonomi har det. Tjek også, om der er afsat penge til vedligeholdelse. Er der ikke det, risikerer du, at værdien af din andel falder, når foreningen går igang med opgaverne.
 8. Styr på lånene
  Undersøg, hvilke lån foreningen har optaget – oplysningerne vil fremgå af foreningens årsregnskab. Har foreningen for eksempel optaget flekslån eller fastforrentet lån? Ved et flekslån kan en stigning i renten gøre det samme med andelshavernes boligydelse. Har foreningen indgået en renteswapaftale, skal du undersøge, hvilken indvirkning det kan have på andelskronen. Har foreningen et afdragsfrit lån, hvad skal der så ske, når afdragsfriheden udløber? Overvej, om det er konsekvenser, du kan leve med. Bemærk, at selvom en andelsboligforening for eksempel har et flekslån, kan foreningen godt have så god en økonomi, at en stigning i renten ikke kommer til at få indflydelse på hverken boligydelsen eller andelsværdien.
 9. Hæftelsesforhold
  Sæt dig ind i, hvilke hæftelsesforhold der er i andelsboligforeningen. Hæftelsesforholdene afgør for eksempel, hvordan du vil være forpligtet i forhold til den gæld, foreningen kan have. Hæfter den enkelte andelshaver ved sit indskud, pro rata eller solidarisk? Hæftelsesforholdene fremgår af foreningens vedtægter og årsregnskab.
 10. Tag kontakt til en uvildig rådgiver
  Reglerne om andelsboliger er komplicerede, og er blevet yderligere komplicerede af det nylige boligindgreb mod kortsigtede opkøb af udlejningsejendomme. Der er mange overvejelser og specifik viden, som kan have betydning for købet af en andelsbolig. Dette kan afføde mange spørgsmål hos de potentielle købere. Derfor er det vigtigt med professionel rådgivning, hvis du køber en andelsbolig.