/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark

Politisk nyt fra EjendomDanmark

Lancering af huslejenævnsudspil, håb for det nye folketingsår og en ny vismandsrapport med fokus på lejeregulering. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Traditionen tro blev folketingsåret skudt i gang den første tirsdag i oktober, hvor folketingsmedlemmerne vendte tilbage til Christiansborg.

Folketingsåret er skudt i gang, og det politiske landskabs uforudsigelighed blev endnu engang understreget med Jakob Ellemann-Jensens farvel til dansk politik. Midterregeringen fortsætter, og Jakobs afsked betyder til gengæld et velkommen tilbage til den tidligere boligordfører Heidi Bank.

Vi fortsætter dialogen med Venstre og de øvrige partier, så vi kan bidrage til at sikre, at udviklingen af fremtidens boligmarked tager udgangspunkt i data, fremskrivninger, efterspørgsel og en realistisk forståelse af den økonomiske ramme. Boligpolitik må ikke afhænge for meget af kortsigtede behov, ideologi og myter om de forskellige boligtyper. Politik og virkelighed skal hænge sammen.  

Nyt politisk udspil: Fremtidens huslejenævn skal garantere retssikkerheden 

Faglighed, transparens og effektivitet. Det er nøgleordene i EjendomDanmarks nye politiske udspil, der har fokus på, hvordan huslejenævnene kan optimeres og professionaliseres. 

Udspillet italesætter mange af de udfordringer, der plager nævnene og sætter retssikkerheden på spil. Det består derudover af en række konkrete forslag til, hvordan huslejenævnene kan forbedres, så de garanterer retssikkerheden for alle parter. Udspillet har allerede åbnet for dialogen med flere partier om de lange ventetider, behovet for at få ensrettet sagsbehandlingen og styrket fagligheden. 

Ønsker til det nye folketingsår 

Traditionen tro blev folketingsåret skudt i gang den første tirsdag i oktober. Åbningen gav også anledning til, at vi i EjendomDanmark fremlagde nogle af vores ønsker for folketingsåret. Vi mindede politikerne om at vægte økonomisk stabilitet højt. For den økonomiske situation og de høje renter påvirker planlægningen af boliger i hele landet. Desuden opfordrede vi dem til at have fokus på det nye ejendomsskattesystem og at få nedbragt de lange ventetider i huslejenævnene. 

Faglighed i udviklingen af boligmarkedet 

I kølvandet på lanceringen af en ny rapport fra Det Økonomiske Råd, hvor vismændene konkluderer, at huslejereguleringen er et forstyrrende element på boligmarkedet, har EjendomDanmark appelleret til, at politikerne tager denne viden med sig, når de fremadrettet drøfter lejeregulering, så udvikling af boligmarkedet er funderet i faglighed.  

Vil du vide mere om rapporten og konklusionerne, kan du læse vores gennemgang af rapporten her. 

Nye erhvervsgrundvurderinger på trapperne 

Vurderingsstyrelsen forventer at sende nye foreløbige grundvurderinger for erhvervsejendomme ud i uge 45. Dermed løftes sløret for, hvordan det nye ejendomsvurderingssystem vurderer erhvervsejendomsgrunde. 

De nye foreløbige vurderinger vil danne grundlag for grundskylden og dækningsafgiften for 2024. Grundskyldsbetalingerne er omfattet af en moderniseret stigningsbegrænsningsregel, så skatten i 2024 ikke kan udgøre mere end 2023-skatten tillagt 4,75 procent af den fuldt indfasede 2024-skat. 

Dækningsafgiften forventes samlet set at stige med 600-800 mio. kr., og de enkelte ejendomme er ikke omfattet af nogen form for overgangsordning. Der er dermed ikke nogen øvre grænse for, hvor meget dækningsafgiften kan stige. For at gøre ondt værre, vil omlægningen fra forskelsværdi til grundværdi som grundlag for beskatning medføre, at mange ejendomme kan se frem til stigninger i dækningsafgiften på flere hundrede procent. Det vil være muligt at udskyde en skattestigning på baggrund af de nye midlertidige vurderinger, men der vil i så fald blive tale om fuld efterregulering uden indfasning, når de endelige nye vurderinger sendes ud. 

EjendomDanmark følger sagen tæt, og vi holder fast i vores krav om, at der som minimum bør indføres en indfasningsordning tilsvarende de øvrige ejendomsskatter.  

Ny udmelding fra OECD  

I en ny udmelding  anbefaler OECD at deregulere lejemarkedet, da de anser det for at være en hæmsko for den generelle vækst i samfundet. I udmeldingen skriver de mere præcist, at lejereguleringen: “forvrænger og hæmmer væksten i det private lejemarked og mindsker mobiliteten.” 

OECD mener med andre ord, at man ved at frisætte lejemarkedet skaber mulighed for at øge væksten i det danske samfund. 

Endnu en mulig stramning af finansieringsvilkårene for ejendomsvirksomheder på vej 

Det Systemiske Risikoråd har anbefalet Erhvervsministeren at aktivere en såkaldt sektorspecifik kapitalbuffer for udlån til ejendomsbranchen. Kort fortalt vil det medføre, at det bliver dyrere for bankerne at have udlån til ejendomsvirksomhederne, hvilket forventeligt vil gøre det sværere og dyrere at optage lån. Tiltaget forventes at have effekt fra 30. juni 2024.  

Som vi også gør det klart i et debatindlæg i Børsen, skrevet i samarbejde med Finans Danmark, har kravet store samfundsøkonomiske omkostninger og risikerer at bremse byggeriet af nye boliger og den grønne omstilling. 

EjendomDanmark i den offentlige debat 

Som led i at påvirke den politiske dagsorden, har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg: 

Det sker