/ Nyheder / Præciserende regler for vedligeholdelsesplaner i nye andelsboligforeninger

Præciserende regler for vedligeholdelsesplaner i nye andelsboligforeninger

I forlængelse af Folketingets ændringer til andelsboligforeningsloven som følge af den politiske aftale om mere robuste andelsboligforeninger, har Erhvervsstyrelsen udsendt bekendtgørelse med præciserende regler om vedligeholdelsesplaner, der trådte i kraft den 1. juli 2018, dvs. for andelsboligforeninger der stiftes den 1. juli 2018 eller senere.

Af

Huse set ovenfra. Foto: Tom Rumble, Unsplash

Ændringen i andelsboligforeningsloven indebar, at der ved stiftelse af en andelsboligforening den 1. juli 2018 eller senere skal fremlægges en vedligeholdelsesplan for ejendommen for en periode på mindst 15 år. Der blev samtidig givet en rammebeføjelse til Erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for indholdet af vedligeholdelsesplanen og opdatering heraf.

 

Krav til vedligeholdelsesplanen

Af Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse fremgår, at vedligeholdelsesplanen skal omfatte planlagt, periodisk vedligeholdelse og fornyelser, og at vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes på baggrund af en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Der er samtidig stillet krav til vedligeholdelsesplanen i § 5, hvor det i § 5, stk. 1 er anført, at vedligeholdelsesplanen skal angive:

  1. Større vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for forsvarlig drift af ejendommen
  2. Tidspunkter for vedligeholdelsesarbejdernes udførelse
  3. Et overslag over de udgifter, der er nødvendige for at efterleve planen


Derudover er der angivet 18 bygningsdele i § 5, stk. 2, som skal fremgå med en vurdering i vedligeholdelsesplanen. Der må gerne medtages yderligere bygningsdele i vedligeholdelsesplanen, da der er tale om en minimumsregulering. 

Der er ikke krav om, at arbejdet skal udføres af en fagmand eller at vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes på baggrund af en byggeteknisk rapport. Det er således op til bestyrelsen at overveje, hvad de mener der skal til for at opfylde disse punkter i vedligeholdelsesplanen.

 

Opdatering af vedligeholdelsesplanen

I bekendtgørelsen er det ligeledes anført, at bestyrelsen skal revidere og opdatere vedligeholdelsesplanen mindst hvert femte år.

Der er ikke yderligere krav til opdateringen, end det der fremgår i § 5 ved udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen, hvorfor det også her er op til bestyrelsen selv at vurdere, hvad der skal til for at lave en fornuftig vedligeholdelsesplan.

Krav om vedligeholdelsesplan, samt revidering og opdatering heraf, gælder kun for andelsboligforeninger, der er stiftet den 1. juli 2018 eller senere.

 

Konkurrerende lovgivning

Såfremt andelsboligforeningen inden stiftelsen var forpligtet til at udarbejde en vedligeholdelsesplan som følge af reglerne i boligreguleringsloven § 18 a eller byfornyelseslovgivningen, så fortrænger reglerne om vedligeholdelsesplaner i andelsboligforeningsloven de øvrige særregler om vedligeholdelsesplaner, således at andelsboligforeningen fremover kun skal udarbejde en vedligeholdelsesplan, der opfylder kravene i andelsboligforeningsloven.

 

Du kan læse bekendtgørelsen her

Lær mere om andelsboliger her