/ Nyheder / Spændende tanker om nye CO2-afgifter

Spændende tanker om nye CO2-afgifter

Ekspertudvalg er kommet med udmelding om en potentiel CO2-afgift. Bl.a. vil rumopvarmning have betydning for ejendomsbranchen.

Af

CO2-afgifter har været på dagsordenen i denne uge. Foto: skynesher, iStock

Ekspertudvalget har i denne uge skudt gang i en debat, der skal sikre større incitamenter til CO2-reduktion via en ensartet CO2-afgift. Det udspringer af 70 procent-målsætningen i 2030 og er en debat ejendomsbranchen følger tæt.

“Rumopvarmning er fx et af de steder i samfundet, som i forvejen er afgiftsbelagt. Derfor er det også spændende, om der i politiske forhandlinger er villighed til at udjævne betalingsforskellene mellem de store CO2-forbrugere i samfundet. Det er i første omgang glædeligt, at de fremlagte modeller fra udvalget ikke ser ud til at betyde en øget afgiftsbyrde for boliger og erhvervsudlejning,” siger Jan Ellebye, Public Affairs chef i EjendomDanmark. 

Branchens har generelt et stort fokus på tiltag, der mindsker energiforbruget i ejendomme. Den afgørende paramenter er, at man fastholder og styrker incitamenter til investeringer i bedre energiudnyttelse.