/ Nyheder / Spar penge og energi med klimavenlige løsninger

Spar penge og energi med klimavenlige løsninger

Både din ejendom, dine lejere og miljøet nyder godt af nye, klimavenlige løsninger. EjendomDanmark giver dig her et overblik over en række forskellige typer renoveringer, der aflaster klimaet og samtidig sænker energiforbruget i din ejendom.

Af

Sænk varmeregningen med nye døre og vinduer

Nye vinduer og yderdøre er generelt mere energivenlige end de ældre modeller, og derfor er der mange penge at spare på lejernes varmeregning, hvis du vælger at udskifte.

Samtidig vil nye døre og vinduer mindske træk og kulde i ejendommen.

Grønne tage nedbringer energiforbruget

Grønne tage kan bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning. Om sommeren vil et grønt tag beskytte mod høj varme og reducere behovet for afkøling. Om vinteren isolerer taget mod varmetab.

Vælger du fx et grønt tag med stenurter, også kaldet sedumtage, er det CO2-reducerende og kan optage op mod 60-70 % af regnvandet. Det betyder mindre belastning på afløbssystemerne og minimerer risikoen for oversvømmelser efter et skybrud. Grønne tage er i øvrigt gode til at dæmpe støj i byområder og reducerer mængden af skadelige partikler i luften.

Bedre indeklima med hulmursisolering

Mange ældre huse har ikke hulmursisolering, og det giver et stort varmetab gennem ydermurene.

Det er nemt og billigt at udføre hulmursisolering, og investeringen tjener sig ind på et par år. Både indeklima og komfort bliver bedre, når ejendommen får en tættere klimaskærm.

Samtidig bliver både ejendommens varmeregning og energiforbrug nedsat.

17

Så mange forslag indeholder det klimakatalog, som EjendomDanmark udgav i april.

Kom på kursus

Slip for at fyre for gråspurvene med mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation sikrer et konstant luftskifte i din ejendom. Det bidrager til et godt indeklima og holder fugt og skimmelsvamp fra døren.

Samtidig behøver lejerne ikke selv at sørge for at lufte ud, det foregår helt automatisk. Hvis du opsætter mekanisk ventilation med varmegenvinding, bliver varmeenergien i den luft, der skal skiftes ud, genanvendt til at varme ejendommen op.

Intelligent varme­styring nedsætter energiforbruget

Der er kommet en del nye løsninger på markedet, der kan gøre varmesystemet i ejendommen intelligent.

Med denne type løsninger kan radiatorer, gulvvarme og rumfølere arbejde sammen for at sikre en bestemt temperatur i rummet. Systemet kan typisk også måle både ude- og indetemperatur. Det sikrer ejendommen mod overophedning og varmetab.

Energiforbruget i ejendommen kan reduceres med op til 20 procent, afhængigt af om det er en ejendom af nyere eller ældre dato.

Opnå vandbesparelse med nye toiletter og armaturer

Op mod 65 procent af vandforbruget i en husstand går til hygiejne og toiletskyl. Badeværelse og køkken er derfor et godt sted at starte, hvis du som ejendoms-ejer vil reducere vandforbruget i ejendommen.

Er du i gang med at renovere badeværelset, kan du vælge at opsætte en spare-bruser i badet. Det vil typisk halvere vandforbruget til bad.

Samtidig kan du sætte vandsparer på vandhanerne. Et nyt toilet vil også have et lavere vandforbrug end de ældre modeller.

40 %

af det danske energiforbrug står bygninger for.