/ Nyheder / Tjek på boligindgrebet

Tjek på boligindgrebet

EjendomDanmark har udarbejdet en guide, så du kan navigere rundt i de mange ændringer i lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligforeningsloven i forbindelse med lovændringerne den 1. juli 2020

Af

Foto: Grand Warszawski, iStock

Mange måneders offentlig debat endte i et forlig den 29. januar 2020. Fire måneder senere – den 4. juni 2020 – vedtog Folketinget de nye regler for udlejningsejendomme og andelsboliger, som allerede trådte i kraft den 1. juli. Ændringerne til lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligloven er udmøntet i tre vedtagne lovforslag kaldet ”Øgede energikrav”, ”Karensperiode” og ”Styrkelse af lejerne”.

Stramning

De fleste ændringer er rettet mod en stramning af udlejers mulighed for at leje ud efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Der er introduceret krav om huslejenævnets besigtigelse, inden en gennemgribende modernisering kan foretages, der er øgede energikrav ved førstegangsudlejning og indført en karensperiode på fem år, fra ejendommen har undergået et kontrolskifte. Samtidig er ”væsentlighed” som den øvre grænse for det lejedes værdi i § 5,2-lejemål fjernet.

Nye pligter og forbud

Med boligindgrebet er udlejer blevet pålagt nye pligter, og der er introduceret nye forbud i forholdet til lejer. Da loven trådte i kraft, var det med et forbud mod at tilbyde lejerne betaling eller andre ydelser for at fraflytte et lejemål. Ligesom der er indført et meddelelseskrav ved modtagelse af afgørelser og domme. Allerede afprøvede sager får også en særlig vægt ved dokumentation af det lejedes værdi, og strafgebyret, når lejerne får fuldt medhold i huslejenævnet, er øget markant. Der er desuden indført et krav om udveksling af oplysninger mellem huslejenævnene og GI.

Imødekommer andelsboliger

Til sidst har lovgiver forsøgt at imødekomme ændringernes negative betydning for andelsboliger ved at give dem mulighed for at fastfryse valuarvurderinger, der er
indhentet inden 1. juli 2020. Desuden er der indført et minimumsvedtagelseskrav ved opløsning af andelsboligforeningen i andelsboligforeningsloven. Ergo er der mange ændringer i allerede komplekse regler. Derfor har EjendomDanmark udarbejdet denne
guide, som du kan bruge til at navigere rundt i boligindgrebet. På vores hjemmeside vil vi løbende holde den digitale udgave opdateret.

De nye regler

Det kan være svært at forholde sig til reglerne, når man ikke kan læse den nye opdaterede version af loven efter ændringerne. Derfor gengiver vi den nye lovtekst i vores guide her på rådgivningssiden. Du kan således slå op på rådgivningssiden “tjek på boligindgrebet” og læse den nuværende formulering af loven.