/ Nyheder / Udlej til studerende, men vær varsom

Udlej til studerende, men vær varsom

Presset på boligmarkederne i Aarhus og København får endnu et nøk opad, når 66.439 nye studerende begynder på deres studier efter sommerferien i landets to største byer. Og det bliver svært at finde en bolig til alle. Står man med et ledigt værelse kan udlejning til en studerende være en god idé, men man bør sætte sig grundigt ind i reglerne.

Af

Foto: sturti, istock

Lige nu er der på Boligportal.dk opslået 245 studievenlige boliger i København og 175 i Aarhus. Det vil sige boliger med 1-2 værelser og en husleje på max. 6.000 kr. Flere studerende vil søge private værelser, fordi kollegierne ikke vil have plads til alle, men når man lejer et værelse ud i en bolig, gælder en række komplicerede regler, fortæller Lars Brondt, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

”En enkelt fejl kan i værste fald betyde, at en værelsesudlejer kan blive smidt ud af sin lejebolig, men hvis man tænker sig om, kan det også være en rigtig god måde for enten en boligejer, lejer eller andelshaver at få et supplement til boligudgifterne. Og hvis matchet med lejeren er godt, giver det også noget liv i hjemmet”, siger han.

Der er forskel på, om man lejer et værelse ud i en villa, ejer- eller andelslejlighed eller i en lejebolig. Hvis din bolig er en villa, som du selv ejer, er det op til dig selv, om du vil leje et værelse ud, men udlejningen er omfattet af lejelovens regler. Hvis boligen er en ejer- eller andelslejlighed, anbefaler Ejendomsforeningen Danmark, at man tjekker foreningens vedtægter for at finde ud af, om man må leje værelser ud. Anderledes er det, hvis boligen er en lejebolig. Der har man ret til at fremleje op til halvdelen af værelserne. Der rundes dog ned, så hvis man lejer en treværelses lejlighed, må man kun fremleje et værelse.

Indgå en lejekontrakt

Man bør altid indgå en egentlig skriftlig lejeaftale med fremlejeren for både lejers og udlejers skyld. Hvis man ikke gør det, kan det få konsekvenser for en selv.

”Hvis man bor i en lejebolig, skal man give sin egen udlejer en kopi, før man lejer værelset ud. Hvis man ikke orienterer udlejer eller overtræder reglerne for fremleje på anden vis, risikerer man at blive smidt ud af lejeboligen, fordi man overtræder reglerne for ens egen lejeaftale med udlejer”, siger Lars Brondt.

I lejekontrakten skal der som minimum fremgå navne på aftaleparterne, boligens adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som for eksempel køkken, bad og toilet og den aftalte leje. Når man fremlejer et værelse ud, kan man opsige lejer med en måneds varsel. Man behøver derfor ikke at skulle bo sammen i mere end en måned, hvis der opstår uenigheder.

”Den korte opsigelsesfrist er temmelig rar for begge parter, fordi det kan være hårdt at bo sammen med en, man ikke fungerer sammen med. Den korte opsigelsesfrist forudsætter dog, at man deler samme lejlighed og indgang”, siger Lars Brondt.

Hvis lejer har separat adgang til værelset for eksempel via en kælderindgang, og i øvrigt ikke benytter udlejers del af boligen, så gælder de sædvanlige skærpede regler for opsigelse, hvor lejer kun kan ophæves eller opsiges ved betalingsmisligholdelse eller af andre undtagelsesvise grunde anført i lejeloven.

Sæt lejen rigtigt

Det er meget vanskeligt at sætte en korrekt husleje for et værelse. Det skal man gøre ud fra begrebet ’det lejedes værdi’.

”Det lejedes værdi er et lejeretligt begreb. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser. Størrelsen kan desværre ikke slås op nogen steder. Hvis du aftaler en for høj leje, kan huslejenævnet sætte den ned, hvis lejer klager. Så vær varsom og brug gerne en rådgiver til at finde rundt i det komplicerede regelsæt”, siger Lars Brondt.

De vigtigste regler

  1. Du bør lave en skriftlig fremlejekontrakt, hvor der som minimum fremgår navne på aftaleparterne, værelsets adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som køkken, bad og toilet samt den aftalte leje.
  2. Du må maksimalt fastsætte lejen til det lejedes værdi. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser.
  3. Du skal sørge for, at forbrug til for eksempel varme, vand, el og tv dækkes af den leje, der aftales, da du ikke må opkræve særskilte beløb til disse ting.
  4. Du kan udleje inventar, og lejen for det kan specificeres, men det er i udgangspunktet en del af lejen.
  5. Du kan opsige lejer med en måneds varsel, hvis lejer har adgang til værelset via boligen.
  6. Du må ikke leje ud flere gange som en slags ”bed and breakfast”, hvis du bor i en lejebolig – så kan du blive smidt ud af din bolig.