/ Nyheder / Uvished om corona gør fremtidsudsigter mere dystre

Uvished om corona gør fremtidsudsigter mere dystre

Der var i forvejen faldende forventninger i ejendomsbranchen til de kommende år. Men med coronavirussen som joker falder de nu yderligere – og det er for tidligt at spå om, hvor det ender.

Af

Foto: NMelander, istock

Et trængt erhvervsliv kombineret med en uvished om, hvor økonomi og samfund står bare et par uger ude i fremtiden, får forventningerne i ejendomsbranchen til at falde.

For allerede inden corona-virussen begyndte at hærge over hele verden, var forventningerne til perioden 2020-2024 lavere end sidste år. Nu er de så skruet markant mere ned:

”Det er dårligt nyt for alle – absolut også ejendomsbranchen – når erhvervslivet er i krise. Usikkerheden omkring, hvordan detailhandel, industri og hele samfundet kommer gennem denne krise, er selvfølgelig anledning til dybe panderynker rundt omkring. Grundlæggende står branchen på et sundt fundament, som fornuftigt er opbygget de seneste år, men også virksomhederne i ejendomsbranchen har finansielle forpligtelser, som ikke forsvinder, selvom de fleste er pressede. Krisens både kortsigtede og langsigtede konsekvenser skal og bør ikke undervurderes,” siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

De faldende forventninger fremgår af den forventningsundersøgelse, som organisationen netop har udgivet. Den bygger på data, der er indhentet, før coronavirussen spredte sig til Europa. På det tidspunkt forventede branchen, at der i 2020-2024 ville være et fald i afkastet på 2,6 procentpoint fra sidste år. Men selv den forventning er alt for optimistisk i forhold til den krise, der er opstået siden:

”Det er altid svært at spå om fremtiden, men med alle vanlige parametre sat ud af spil er det nærmest umuligt. Situationen forandrer sig næsten fra time til time, efterhånden som regeringen med rette gør alt for at bryde smittekæderne, og det koster i hele erhvervslivets værdikæde. Men samtidig bliver der også indført afbødende initiativer, der kan støtte virksomhederne,” siger Jannick Nytoft.

Corona er en joker

Hos DEAS Asset Management kalder Head of Investment Management, Christopher Elgaard Jensen, også corona-virussen for en joker:

”Alt tyder på, at de ellers så gode fundamentale forhold vil sættes over styr, som følge af Corona-krisens effekt på økono­mien og samfundet. Vi vurderer, at ejendomme som aktivklasse i 2020 vil vise sin robust­hed, og at Danmark vil cementere sin status som ”safe haven”, men det kan ikke undgås, at afkastet for 2020 påvirkes af Corona-krisen,” siger han.

EjendomDanmarks nye forventningsundersøgelse viser, at branchen i forhold til sidste kvartal havde stigende forventninger til erhverv – et af de områder, som allerede nu er påvirket af corona-virussen – mens forventningerne til boligområdet var faldet.

Se undersøgelsen her.