/ Nyheder / Vedtagelse af sammenskrivningen af lejeloven forsinket

Vedtagelse af sammenskrivningen af lejeloven forsinket

Ændringsforslag udskyder den endelige vedtagelse af lovforslaget med sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven. Tidsplanen er endnu ikke kendt. EjendomDanmark har sendt høringssvar.

Af

Foto: Timon Schneider, iStock

Efter 7-8 års forberedelse var det meningen, at sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven til én samlet lov skulle være vedtaget endeligt i Folketinget den 25. januar. Et ændringsforslag til lovforslaget betyder dog, at den endelige vedtagelse er udskudt, og det er endnu ikke klart, hvornår loven så kan blive vedtaget.

Ændringsforslag skal lukke “hul” i reglerne om tilbudspligt

Ændringsforslaget, som medfører forsinkelsen, skal ifølge Indenrigs- og Boligministeriet lukke et hul i reglerne om tilbudspligt. Dette hul skyldes samspillet mellem ejerlejlighedsloven og lejereguleringen og betyder, at visse ejendomme formelt blev undtaget for tilbudspligt, selvom det ifølge ministeriet ikke var hensigten.

EjendomDanmark: Ny forsinkelse giver anledning til at overveje tidspunktet for ikrafttræden

EjendomDanmark har sendt et høringssvar til lovforslaget. EjendomDanmark pointerer bl.a., at ændringen som sådan er forståelig, men at man i lyset af, at loven allerede er så forsinket, som den er, bør overveje at udskyde tidspunktet for dens ikrafttræden. Den nye lejelov er planlagt til at kunne træde i kraft den 1. juli 2022.

Ændringsforslag til L 47 – forslag til lov om leje

Bemærkninger til ændringsforslag til lov om leje (tilpasning af tilbudspligt)

Kontakt

Lena Hartmann

Juridisk direktør

Cand.jur.

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.