/ Nyheder / Vejledning: Sådan håndterer du huslejeloftet i praksis

Vejledning: Sådan håndterer du huslejeloftet i praksis

Huslejeloftet er en realitet. EjendomDanmark har derfor udformet en vejledning, som giver dig svar på, hvordan du som udlejer eller administrator skal forholde dig til den nye virkelighed, og hvordan du håndterer lejereguleringen ud fra den nugældende lovgivning på området.

Af

EjendomDanmark har udarbejdet en vejledning til det nye huslejeloft.

Den 22. september 2022 vedtog et smalt flertal i Folketinget et loft over huslejen, som skal begrænse huslejestigninger, der kan føre tilbage til nettoprisreguleringer baseret på 2022 og 2023.

Huslejeloftet ændrer måden hvorpå du, som er udlejer eller administrator, skal håndtere lejereguleringen. Derfor har vi sammensat en vejledning, der gør dig klogere på, hvad huslejeloftet reelt set betyder, hvilke lejemål der er omfattet, og hvordan du fremadrettet regulerer huslejen for dine lejemål.

Læs vejledningen her.

Du kan desuden læse det vedtagne lovforslag her: 

Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold.

Det sker