/ Nyheder / Vigtigt med høje klimaambitioner i EU – men krav skal følges af muligheder

Vigtigt med høje klimaambitioner i EU – men krav skal følges af muligheder

Europa-Kommissionen er i øjeblikket i færd med at formulere målene for EU’s klimaindsats, og det står fast, at ambitionsniveauet skal op. Det kræver et stærkt fokus på ejendomme, for energieffektivisering er én af de billigste veje til CO2-reduktioner. Men øgede krav til bygningerne skal følges af krav til medlemsstaterne om at skabe bedre muligheder for grønne renoveringer.

Af

Foto: artJazz, istock

Europa-Kommissionen præsenterede i vinter sine tanker om en ”European Green Deal”, der skal sætte rammerne for den fælleseuropæiske klimaindsats. Nu er arbejdet gået ind i den næste fase, hvor der skal kød og blod på de store ord. Og i det arbejde er det vigtigt at sikre rammer, der hjælper energirenoveringerne i Europa på vej.

”Ejendomsbranchen kan gøre en reel forskel for klimaindsatsen. Det gælder i Danmark såvel som i alle andre lande. Investeringer i forbedrede ejendomme er en meget billig genvej til et mindre energiforbrug og dermed i CO2-reduktioner,” lyder det fra Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark.

Europa-Kommissionens mål er, at udslippet af drivhusgasser i EU skal reduceres med mellem 50 og 55 procent i 2030 sammenlignet med 1990, og i løbet af sommeren 2020 vil Europa-Kommissionen præsentere en plan for at nå disse klimaambitioner. Konkrete forslag til de nødvendige lovændringer skal fremsættes senest i sommeren 2021, har Europa-Kommissionen forpligtet sig til.

Mere fordelagtigt

I ejendomsbranchens organisation forventer man, at de europæiske klimaambitioner vil betyde højere krav til indsatsen for energieffektivisering. Og det er der sådan set intet i vejen for – men det er ikke nok alene at stille krav til bygningerne.

Byggeriet og ejendomsbranchen er i dag underlagt en meget tæt regulering, som nationalstaterne – ikke EU – står for. Og mange steder er det en regulering, der ikke spiller helt godt sammen med højere EU-ambitioner og krav om energieffektivisering. Det gælder også i Danmark.

”I branchen er man klar over, at man har et stort ansvar, og mange steder investeres der allerede meget i grønne ejendomme. Men øgede europæiske krav til bygningerne må følges af krav til medlemslandene om at gøre det mere fordelagtigt at være grøn. Det skal kunne betale sig, hvis det skal slå igennem for alvor. Det er en pointe, vi håber, den danske regering vil tage med sig i forhandlingerne i EU,” siger Jannick Nytoft.

Læs høringssvar – EjendomDanmark – Europa-Kommissionens 2030 Climate Target Plan

Kontakt