/ Rådgivning / Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger

Her kan du finde information til brug for administration af andelsboligforeninger, både når det kommer til lovgivning, vedtægter og praksis.

Når man administrerer andelsboligforeninger, er det nødvendigt med en grundlæggende viden om hvilke regler, der regulerer området. Men der er mange forhold indenfor andelsboligområdet, der ikke er reguleret af loven og det kan derfor være svært at få et overblik over, hvor man skal finde den rigtige information.

Den relevante information kan fremgå mange forskellige steder og uden det rigtige overblik, kan det være svært at finde ud af, hvor man skal søge. Relevant information kan fremgå både af foreningens vedtægter, af fast praksis i foreningen, af retspraksis eller sædvane inden for andelsboligområdet.

Emnerne spænder bredt. Lige fra andelshaveres rettigheder, belåning, overdragelser, vedligeholdelse, regler om generalforsamlinger og vedtægter til prisfastsættelse og årsrapporter.

Vi har her forsøgt at skabe et overblik over de vigtigste emner.

Emner

Kom på kursus

ED-Lovportal

Med ED-Lovportalen får du direkte adgang til en lovsamling med bl.a. foreningsretlige domme samt love og bekendtgørelser. ED-lovportalen er et uundværligt arbejdsredskab, når man skal finde domme vedrørende en konkret lovbestemmelse eller vedrørende et bestemt emne.

Læs mere om ED-lovportal