/ Albertslund kommune

Albertslund kommune

Huslejenævnets Sekretariat
Glostrup Rådhus
Borgmesterkontoret, 1. sal vær. 105
2600 Glostrup

Tlf. 43 23 62 06

borgmesterkontoret@glostrup.dk

Der er oprettet fælles Huslejenævn med kommunerne: Albertslund og Glostrup (Sekretariat).

Der er ikke fastsat normtal i kommunen. Man følger som hovedregel normtallene i Frederiksberg kommune og Københavns Kommune.