/ Billund Kommune

Billund Kommune

Huslejenævnet
Bytoften
6800 Varde

Der er oprettet fællesnævn med Varde Kommune: 
Varde (sekretariat) og Billund.

Der er ikke fastsat normtal i kommunen.

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven er gældende.