/ Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune

Huslejenævnet
Teknik og Miljø
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Tlf. 56 92 23 65
naevnene@brk.dk
 

Normtal 2022 

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr.  3.150,00 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:

kr. 2.950,00

Normtal 2020

Administrationshonorar pr. boligenhed:

Kr. 3.100,00 ekskl. moms.

Normtal 2019

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr. 3.075,00 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
Kr. 2.875,00 ekskl. moms.

Der kan dog godkendes rimelige og dokumenterede udgifter

Normtal 2018

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr. 3.050 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
Kr. 2.850,00.

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr. 2.600,00 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
Kr. 2.600,00.

Normtal 2011

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Kr. 2.500,00 ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
Kr. 2.500,00.

Boligreguleringsloven er gældende.