/ Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune følger Odense Kommunes normtal.

Boligreguleringsloven er gældende.

 

Normtal 2020

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
3.500,00 kr. pr. lejemål

 

Fremmed administrationshonorar pr. boligenhed: 

3.500,00 kr. pr. lejemål + moms

 

Vicevært pr. boligenhed: 
2.475,00 kr. pr. lejemål

 

Fremmed vicevært pr. boligenhed: 

2.475,00 kr. pr. lejemål + moms