/ Faxe Kommune

Faxe Kommune

Faxe Kommune

Huslejenævnet
Rådhusvej 2
4640 Faxe

Tlf. 56 76 20 13

Der er ikke fastsat normtal i kommunen

Boligreguleringsloven er gældende