/ Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

Huslejenævnet
Byrådssekretariatet
Rådhus Alle 1
2860 Søborg
Tlf. 39 57 51 13
bys@gladsaxe.dk

 

Normtal 2022

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.150 kr. ekskl. moms.

Normtal 2021

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.125 kr. ekskl. moms.

Normtal 2020

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.100 kr. ekskl. moms.

Normtal 2019

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.075 kr. ekskl. moms.

Normtal 2018

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.050 kr. ekskl. moms.

Normtal 2017

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.025 kr. ekskl. moms.

Normtal 2015

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.650 kr. ekskl. moms.

Normtal 2014

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.650 kr. ekskl. moms.

Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Det skal bemærkes, at de tidligere opgivne satser for hhv. varmeregnskab, el- og gasforbrug, vicevært/varmemester og forsikringer for fremtiden godkendes på baggrund af rimelige og dokumenterede udgifter.

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.600 kr. ekskl. moms.