/ Hedensted Kommune

Hedensted Kommune

Huslejenævnet
Niels Espesvej 8
8722  Hedensted

Tlf. 79 74 11 06

raadhus@hedenstedkom.dk 

Der er ikke fastsat normtal i kommunen