/ København Kommune

København Kommune

Københavns Huslejenævn
Postbox 493
1506 København V

Besøgsadresse:

Københavns Huslejenævn
Nyropsgade 7 
1602 København V

husleje@kff.kk.dk

Normtal 2023

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.375 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2022

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.150 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2021

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.125 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2020

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.100 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2019

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.075 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2018

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.050 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2017

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.025 kr. eksklusive moms pr. boliglejemål.

Normtal 2016

Ankenævnet har vedtaget at fastsætte beløbet til 3.000 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

Normtal 2015

Ankenævnet har vedtaget at fastholde beløbet på 2.650 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

Normtal 2014

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
2.650 kr. ekskl. moms.

Man er berettiget til at medregne moms af administrationshonoraret, medmindre udlejer selv forestår administrationen af ejendommen.

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed: 
2.600 kr. ekskl. moms.

Boligreguleringsloven er gældende