/ Mariager Fjord Kommuner

Mariager Fjord Kommuner

Huslejenævnet
Ndr. Kajgade 1
9500  Hobro

Tlf. 96 57 62 06

kija3@mariagerfjord.dk

 

Der er ikke fastsat normtal i kommunen