/ Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune

Huslejenævnet
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 45 46 62 23
ejendom@sollerod.dk

Der er ikke fastsat normtal i kommunen. Bruger som udgangspunkt normtal fra Københavns Kommune.

Boligreguleringsloven er gældende.