/ Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune

Huslejenævnet
Vallensbæk Rådhus
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Der er ikke fastsat normtal i kommunen.