/ Viborg Kommune

Viborg Kommune

Sekretariatet for Huslejenævnet for Viborg kommune
Sekretær Michael Skovborg Fog
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. 87 87 80 28

huslejenaevnet@viborg.dk 

Normtal 2022

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.375,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.350,00 kr.

Normtal 2021

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.275,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.250,00 kr.

Normtal 2020

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.250,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.250,00 kr.

Normtal 2018

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.250,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.250,00 kr.

Normtal 2017

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.200,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.200,00 kr.

Normtal 2016

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.200,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.200,00 kr.

Normtal 2015

Administrationshonorar pr. boligenhed:
3.000,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.200,00 kr.

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.950,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.150,00 kr.

Normtal 2013

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.850,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
2.050,00 kr.

Normtal 2012

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.750,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
1.950,00 kr.

Normtal 2011

Administrationshonorar pr. boligenhed:
2.650,00 kr. ekskl. moms.

Vicevært pr. boligenhed:
1.850,00. kr.

Normtal 2009

Administrationshonorar pr. boligenhed:
Egen administration: 2.525,00 kr.

Renholdelse/vicevært pr. boligenhed:
Eget arbejde: 1.700,00 kr.

Normtallene er vejledende og kan fraviges fra huslejenævnet, såfremt der foreligger særlige forhold.

Kapitel II-V om huslejeregulering, vedligeholdelse og forbedringer er indført pr. 01.03.1990 og gældende.