/ Statistik / Restancer

Restancer

Find aktuelle restanceopgørelser her. Siden vil løbende blive opdateret.

Med coronakrisens omvæltende indtog i marts 2020, har ejendomsbranchen fået en ny udfordring i form af markant højere restancer – fagtermet for manglende lejebetaling.

EjendomDanmark monitorerer udviklingen løbende, og her på siden publicerer vi hver måned den aktuelle status for branchens restancer.

Definition af restancer

Opgørelsen af restancer i disse analyser omfatter både manglende lejebetaling med og uden aftale om henstand. Aftaler om henstand forekommer i forskellige former. Nogle ejere giver en forlænget betalingsfrist på den overskredne lejebetaling, mens andre konverterer restancen til et lån med en specificeret afdragsprofil. Opgørelsen tager derudover udgangspunkt i restancen fra den seneste lejer i hvert lejemål

Alt efter lejers økonomiske robusthed kan en restance have større eller mindre betydning for ejendommen. Nogle lejere kan være forsinkede med betalingen af forskellig grunde, uden at det indebærer en stor risiko for ejer. Det gælder for eksempel en offentlig lejer og mange private lejere med et meget solidt økonomisk fundament. Omvendt kan en restance uden aftalt henstand fra en lejer, som balancerer på randen af konkurs, udgøre en risiko for økonomisk tab for ejer.

Datagrundlag

Analysen bygger på en månedlig indberetning af restancer fra 60.000 lejemål med en samlet årsleje på 13 mia. kr. fordelt på 80 ejere. Indberetningerne er opgjort pr. den 15. i hver måned.
Resultaterne skaleres derefter op til sektorspecifikke brancheniveauer med en estimeret samlet årsleje på 106 mia. kr.

Kom på kursus

Kontaktpersoner

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.

Hong-Kai Guo

Senior dataanalytiker

Cand.polit.