/ Test2

Test2

De danske huslejenævn spiller en helt central rolle i håndhævelsen af lejeloven, da de som tvistorganer er med til at afgøre uenigheder mellem lejere og udlejere. Huslejenævnene har dog længe været underlagt et stort pres, som udmønter sig i lange sagsbehandlingstider, en vigende faglighed og en forskelligartet sagsbehandling fra huslejenævn til huslejenævn.

Politisk udspil

Derfor lancerede EjendomDanmark i begyndelsen af oktober et politisk udspil med forslag til, hvordan huslejenævnene kan forbedres.

”Huslejenævnene mangler simpelthen ressourcer, og det truer retssikkerheden, at presset er så stort. Vi oplever, at det desværre resulterer i store udfordringer for både lejer og udlejer, fordi det skaber usikkerhed og uvished hos begge parter – og det ønsker vi at ændre på,” lyder det fra Lena Hartmann, der er juridisk direktør hos EjendomDanmark.

EjendomDanmarks nye udspil indeholder derfor tre anbefalede principper og en række konkrete forslag til, hvordan huslejenævnene gennem en større ”renovering” kan styrkes og professionaliseres yderligere.

De tre principper

I det politiske udspil anbefaler EjendomDanmark, at huslejenævnene styrkes ud fra principperne: høj faglighed, transparens og effektivitet. 

“Vi appellerer blandt andet til, at der tilføjes flere ressourcer til at nedbringe de lange ventetider, at der kommer fokus på at højne fagligheden blandt nævnsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere, samt at der skabes transparens for på den måde at sikre en saglig vurdering i huslejenævnene på tværs af landet,” siger Lena Hartmann og påpeger, at et andet forslag er, at huslejenævnene forankres bedre i det ordinære retssystem.  

Ifølge Lena Hartmann skal det som minimum kunne forventes, at både lejer og udlejer får en fair, hurtig og professionel behandling i nævnene – og det skal principperne hjælpe med. 

”Vejen mod en tryg og sikker proces i huslejenævnene, hvor alle parter bliver behandlet retfærdigt, er efter EjendomDanmarks overbevisning gennem disse tre principper. De er hver især afgørende elementer for, hvordan vi kommer i mål med vores ambitioner og får gjort fremtidens nævn bedre.”

Regering anerkender behovet

Det er ikke alene EjendomDanmark, der ønsker positive forandringer i huslejenævnenes arbejdsgang. Regeringen og flere oppositionspartier anerkender også i aftalen vedrørende bygge- og boligpolitiske indsatser, der blev udarbejdet i foråret 2023, at nævnene har behov for et løft på flere områder.

Det vækker begejstring hos EjendomDanmarks juridiske direktør.

”Vi er meget glade for, at regeringen ser problematikken. At den, præcis som vi, ønsker at få gjort huslejenævnene endnu bedre,” siger Lena Hartmann.  

 

Ifølge aftalepapiret skal der blandt andet udarbejdes en analyse af, hvordan der kan skabes en mere ensartet og hurtigere sagsbehandlingstid i huslejenævnene. Analysen forventes gennemført ved udgangen af næste år.